lunes, 21 de septiembre de 2020

Honduras: Våldet mot kvinnor, den andra pandemin

 Honduras: Våldet mot kvinnor, den andra pandemin

 

Under 2019 verkställdes 406 femicidiomord medan det fram tills i augusti i år har genomförts 224 mord, det vill säga 28 offer per månad och ett offer var 25: e timme.

 

Den sammanfattningen gör den italienske nicaraguabaserade journalisten Giorgio Trucchi i följande artikel, en skakande kall statistik som inte bara redovisar en makaber mordstatistik av kvinnor, utan att den för sex månader sedan införda karantänen i skuggan av Covid-19, effektivt döljer terrorn som offrens bödlar utverkar mot kvinnorna.

 

Av Giorgio Trucchi, 21 | 09 | 2020

 

Sedan den 15 mars, datumet då utegångsförbudet (karantän) inrättades i Honduras på grund av Covid-19-pandemin, har 94 kvinnor dödats i Honduras. Sedan årets början har det varit mer än 65.000 telefonsamtal till 911 för att rapportera våld i hemmet, inom familjen och sexuella övergrepp.

 

Den senaste rapporten från Centret för kvinnors rättigheter (CDM) innehåller extremt oroande uppgifter om karantänens inverkan på de honduranska kvinnornas liv.

 

Fram till den 31 augusti registrerade CDM 163 våldsamma dödsfall av kvinnor, varav 94 under karantänen. Mellan juli och augusti rapporterades 33 mördade kvinnor och 15 våldtäkter. Maj månad, med 29 kvinnomord var den mest våldsamma månaden för kvinnor.

 

Den Kvinnoorganisationen ”Visitación Padilla” uppger att mellan januari-juli i år, blev 25.000 kvinnor offer för intrafamiljärt våld och mer än 33.000 av våld i hemmet.

 

Antalet våldtäkter registrerades till 327, 331 våldtäktsförsök och 439 fall av sexuella trakasserier.

 

April och maj var de svåraste månaderna för honduranska kvinnor: 18 578 våldshandlingar, det vill säga nästan 32 procent av det totala antalet (58.688).

 

Mellan januari och augusti mottog det Nationella Nödsystemet (911) nästan 65.000 telefonsamtal för att rapportera fall av våld i hemmet, inom familjen och sexuellt. Under karantänen ökade månadsgenomsnittet med 16 procent .

 

Ännu mer oroväckande är de uppgifter som tillhandahölls förra veckan av Vålds-Observatoriet vid Honduras´ Autonoma Universitet ( OV-UNAH ).

 

Enligt deras statistik skulle hittills i år minst 224 kvinnor dödats i vad som karaktäriseras som femicidio, det vill säga 28 offer per månad och ett offer var 25: e timme.

 

År 2019 föll 406 kvinnor offer för denna femicidio. 94 procent av dessa mord förblir straffria.

 

”STANNA KVAR I HEMMET blev aldrig ett säkert hem för de flesta kvinnor i Honduras. Staten bör ha och måste garantera säkerhetsåtgärder i nödsituationer. Tyvärr är resultatet mer våld och fler dödsfall för kvinnor i en havererad stat som Honduras”, säger CDM i sin rapport.

 

”Det interfamiljära våldet i hemmet har inte satts i karantän och vad som var ett problem är nu en sann nödsituation. Det är den andra pandemin, den som ingen talar om”, tillägger ”Visitación Padilla”.

 

Översättning från spanskan av Dick E.

 

 

 

Español:

 

Violencia contra la mujer, la otra pandemia

 

Por Giorgio Trucchi, 21 | 09 | 2020

 

Desde el 15 de marzo, fecha en que se estableció toque de queda por la pandemia de Covid-19, en Honduras fueron asesinadas 94 mujeres. Desde el inicio del año fueron más de 65 mil las llamadas al 911 para denunciar violencia doméstica, intrafamiliar y sexual.

 

 

 

El más reciente informe del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) arroja datos extremadamente preocupantes sobre el impacto que la cuarentena ha tenido en la vida de las mujeres hondureñas.

 

Hasta el 31 de agosto, el CDM registró 163 muertes violentas de mujeres, 94 de las cuales durante el periodo de aislamiento social. Entre julio y agosto se reportaron 33 femicidios y 15 violaciones sexuales. Mayo, con 29 femicidios, fue el mes más violento para las mujeres.

 

El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” señaló que, entre enero y julio de este año, casi 25 mil mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar y más de 33 mil de violencia doméstica.

 

Asimismo, registró 327 violaciones, 331 intentos de violación y 439 casos de acoso sexual. Abril y mayo fueron los meses más duros para las mujeres hondureñas: 18.578 actos de violencia, es decir casi el 32 por ciento del total (58.688).

 

Entre enero y agosto, el Sistema Nacional de Emergencias (911) recibió casi 65 mil llamadas para denunciar casos de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual. Durante la cuarentena hubo un aumento del promedio mensual del 16 por ciento.

 

Aún más alarmantes son los datos que brindó la semana pasada el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

 

Según sus estadísticas serían al menos 224 los femicidios en lo que va del año, es decir 28 víctimas mensuales y una damnificada cada 25 horas.

 

En 2019 fueron 406 las mujeres víctimas de femicidio. El 94 por ciento de las muertes violentas de mujeres quedan en la impunidad.

 

“El ‘quédate en casa’ nunca fue seguro para la mayoría de mujeres de este país. El Estado debió y debe garantizar medidas de seguridad en contextos de emergencia.

 

Lamentablemente, frente a un Estado fallido como el de Honduras, el resultado es más violencia y más muertes para las mujeres”, manifiesta el CDM en su informe.

 

“La violencia intrafamiliar no ha tenido cuarentena y lo que era una problemática ahora es una verdadera emergencia. Es la otra pandemia, de la que nadie habla”, asegura el Movimiento ‘Visitación Padilla’.

 

http://www.rel-uita.org/honduras/violencia-contra-la-mujer-la-otra-pandemia/