miércoles, 7 de abril de 2021

HONDURAS-BERTHA CACERES: 1,2 miljoner dollar. . . är detta ”prispengarna” för att mörda Bertha”?

Hyllad över hela världen, revolutionären och folkledaren i Honduras Bertha Caceres från Lenkafolket i Honduras, mördad av militarismen och energikapitalet i Honduras.HONDURAS-BERTHA CACERES: 1,2 miljoner dollar. . . är detta ”prispengarna” för att mörda Bertha”?

AV DICK EMANUELSSON

TEGUCIGALPA / 2021-04-07 / I rättegången mot David Castillo, VD för kraftverkskonsortiet Desa presenterades i dag nya dokument på en banktransaktion på 1,2 miljoner dollar från ägaren och entreprenören för konsortiet, Daniel Atalah, den finansiellt ansvarige för projektet.

Castillo, utbildad på CIA:s plantskola Westpoint och före detta ansvarig för fortbildning av den militära underrättelsetjänsten i Honduras, utpekas av åklagarämbetet och Berthas familj som den som planerade och gav ordern om att mörda Bertha.

Konsortiets säkerhetschef Douglas Bustillo, en före detta armélöjtnant dömdes till 30 års fängelse tillsammans med sex andra som de ”materiella” förövarna till mordet på Bertha 1-2 mars 2016.

Bustillo hade i ett Whatsapp-utbyte med David Castillo just vid datumet för miljontransaktionen uttryckt uppfattningar om att det fattades ekonomiska medel för operationen, vad som Victor Fernandez, familjen Caceres juridiska ombud, uppfattar som pengar för att verkställa mordet mot Bertha, även om transaktionen i sig inte är det avgörande beviset i fallet.


DOUGLAS BUSTILLO, säkerhetschef för kraftverkskonsortiet Desa och före detta armélöjtnant. När vi intervjuade honom i december 2013 förnekade han Berthas anklagelser om att han hade hotat henne och hans anklagelser om att Bertha organiserade en gerillarörelse i Honduras. Han var en av de sju som dömdes till 30 års fängelse för sin delaktighet i mordet på Bertha.
FOTO: MIRIAM EMANUELSSON-HUEZO.


Flammanreportage

Douglas Bustillo intervjuade Miriam och jag i december 2013 för Flammans räkning, 28 månader innan Bertha mördades. En vecka senare intervjuade vi Bertha i Tegucigalpa, huvudstad i Honduras i en av de sista intervjuerna hon gav då hon hade gått under jorden eftersom åklagarämbetet hade utlyst en arresteringsorder på henne.

Familjen Atalah, med kristet palestinskt ursprung är kanske Honduras´ mäktigaste grupp med investeringar inom i stort sett alla samhällets viktigaste områden så som bankvärlden, energi- och gruvsektorn, försäkringssektorn och affärskedjor i landet. Och så klart också inom den högsta politiska sfären.


Video-Intervju: Bertha Caceres i en av sina sista intervjuer, denna gång från den underjordiska kampen i Honduras:

https://youtu.be/Yiu_G9gdQ4gBERTHA och hennes organisation Copinh leddes tora mobiliseringar mot USA:s militära närvar via tre militärbaser i Honduras. Här vid Centralamerikas längsta landningsbana vid basen Soto Cano (Palmerola).


Se reportaget och intervjun med Bertha Caceres:

http://hondurasdick.blogspot.com/.../honduras-indianblod...

FAKTA: Ursprungsbefolkningarna

Enligt den senaste folkräkningen uppgår Honduras´ befolkning till 8.045.990 personer. Av dessa utgör 496.600 av indianfolken av Chortí, Lenka, Miskito, Nahua, Pech eller Paya, Tawahka eller Sumo och Tolupán eller Xicaque. Enligt ursprungsbefolkningarnas egna siffror är antalet 607.300 personer. Till detta antal ska vi också summera 200.000 personer av afrohonduranskt och karibiskt ursprung, garifunasfolket. Enligt FN lever dessa folk i extrem fattigdom utspridda i cirka 4.000 byar. Bristen på hälsovård, utbildning, tillgång till jord trots de egna naturresurserna är skriande. Indianfolkens gör anspråk på två miljoner hektar mark på en sammanlagd nationell areal på 11,2 miljoner hektar mark. Bara tio (10) procent av dessa etniska grupper förfogar över en egendomstitel.

D.E.

Källa: Pueblos Originarios en América

Videos (på spanska):

Río Blanco, o la lucha del pueblo indígena Lenca contra los planes de construir una represa

https://youtu.be/cXD6Ha2opZ0

------------

FAKTA:

Kraftverksbolaget Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)

Företaget bildades 2008 av familjeklanen Atala-Faraj. “Det är en av de mest inblandade företagsgrupper i statskuppen som störtade president Manuel Zelaya från makten” den 28 juni 2009, skriver radiostationen Radio Progreso i en artikel. Camilo Atala äger den Centralamerikanska Banken, BAC-Bamer. Familjen är också ägare av Finansgruppen Ficohsa, som omfattar Banken Ficohsa, försäkringsbolaget Interamericana de Seguros, Ficohsa Express som administrerar ekonomiska leveranser från den miljon honduraner som lever och arbetar i främst USA, fastighetsbolaget PSI –Proyectos y Servicios Inmobiliarios-, Honduras´ variant av Forex; Dicorp –Divisas Corporativas- och Stiftelsen Fundación Ficohsa som ägnar sig åt välgörenhetsprojekt.

.................

Fem familjer kontrollerar allt

40 procent av Honduras´ BNP kontrolleras av fem familjer med palestinska och judiska efternamn; Atala, Rosenthal, Facussé, Larach, Nasser, Kafie eller Goldstein. Fem efternamn som kontrollerar och äger maquilas (monteringsanläggningar som textil, m.m), energisektor, telekommunikationer, turism, bank- och finansvärlden, massmedia, köttexportörer, försäkringsbolag, bryggerier, cementindustri, handel, flygplatser, äger fotbollslag och kontrollerar det politiska livet.

Denna kärna av 3% av honduranerna kontrollerar och tillägnar sig 40 % av Honduras´ BNP. De väljs till de högsta politiska posterna av ett folk där 70 procent är fattiga och där den extrema fattigdomen omfattar 46 % av folket. Denna grupp har förpassat det traditionella borgerskapet av ättlingar till spanjorer och tyskar, som forskaren Victor Mesa sammanfattar i sin bok ”Honduras; faktisk och politisk makt”, till en plats i skuggan. Med undantag för Rosenthal stödde de alla, eller riktigare, stod de bakom militärkuppen 2009 som den verkliga makten i Honduras.

D.E.

............................

FAKTA:

* Lenkafolkets befrielsehjälte “Kapten Lempira”

Lempira, som på lenkaspråket betyder “Bergsmannen” eller “Mannen i Berget”, är för Lenkafolket vad Simon Bolivar är för de länder han ledde befrielsen av mot den spanska kolonialismen. Lempira var kring 1530-talet Lenkafolkets bredaxlade militäre kapten. Historikerna beskriver honom som modig, en exemplarisk oövervinnlig krigare med en outtömlig kärlek för sitt folk.

År 1537 fick Lempira uppdraget av Lenkahövdingen Entepica att organisera motståndet mot spanjorerna. Lempira gick i spetsen för mer än 30.000 lenkaindianer som kom från 200 byar på häst och gjorde motstånd och konfronterade mot de framryckande spanjorerna under befäl av Alonso de Caceres.

Lempiras militära exempel smittade av sig på andra folk i regionen och spanjorerna mötte ett förbittrat motstånd. Men 1537 stupade Lempira. Hans namn nämns med vördnad och beundran i Honduras och landets valuta heter Lempira. För Lenkafolket lever han vidare i sitt folks nuvarande kamp, bland annat mot kraftverksbolaget Desa.

D.E.

....................................

ILO-konventionen om ursprungsfolk och stamfolk

Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169, är en konvention som antogs av Internationella Arbetsorgansiationen ILO 1989. Den bygger bland annat på att principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas även på ursprungsbefolkningar.

Konventionen vill med text i 44 artiklar säkerställa ursprungsfolks rätt att själva välja i vilken grad de vill behålla sin kulturella och politiska identitet och beskydda ursprungsfolk mot icke frivillig assimilering.

Norge och Danmark har ratificerat konventionen, men inte Finland, Sverige och Ryssland.

Finlands regering har i ett regeringsprogram för 2011-15 uttalat som målsättning att ratificera ILO-konventionen 169, men har inte uttalat sig om en tidpunkt för detta. I Sverige hänvisas till att samernas rätt till mark och vatten, liksom jakt- och fiskerättigheter utreds.

Källa: Wikpedia