martes, 10 de mayo de 2016

Kraftverkskonsortiet bakom mordet på indianledaren Bertha Caceres

Från vänster: Sergio Rodriguez [1], Desas vd, gav Douglas Bustillo [2] order att ta kontakt med den aktive armémajoren och specialist i militär underrättelsetjänst Mariano Diaz [3]. Bustillo kontrakterade en lönnmördare som blev Edilson Duarte [4]. 500.000 lempiras eller 190.000 kronor betalades för mordet. Men när får vi veta vem som beställde mordet?
Kraftverkskonsortiet bakom mordet på indianledaren Bertha Caceres
Av Dick Emanuelsson

FLAMMAN / TEGUCIGALPA / 2016-05-07 / Det uppmärksammade mordet på indianledaren och den honduranska motståndskämpen Bertha Caceres är på väg mot en lösning. Förra veckan greps fyra personer som av åklagarämbetet utpekas som de materiellt ansvariga för mordet, bland dem två militära officerare och kraftverkskonsortiets vd.

Men den centrala frågan som alla i Honduras ställer sig är; vem beställde mordet på Bertha?

Laura Zuñiga Caceres, dotter till Bertha Caceres.

– Vårt krav står fast, trots gripandena, att en internationell oberoende kommission får i uppdrag att göra en reell grundlig utredning. Vi litar inte på den honduranska statens rättsapparat för den är delaktig i det politiska mord som utfördes mot min mor.
Det säger Laura Caceres, en av Berthas tre döttrar till Flamman i en kommentar till de förberedande rättegångsförhandlingarna. De inleddes i fredags morse, förra veckan och avslutades i söndagsgryningen, en maratonförhandling. I söndags eftermiddag offentliggjorde domaren sitt beslut som innebar att de fyra gripna fängslas som misstänkta för att ha mördat Bertha Caceres.
En av de fyra, som var ”spindeln” i nätet, den förre armélöjtnanten Douglas Bustillo, intervjuade vi den 9 december 2013 med anledning av att han filmade oss när vi gjorde reportaget vid det som är planerat att bli ett kraftverksbygge i floden Rio Gualqarque i regionen Rio Blanco. Det återfinns i länet Santa Barbara nära gränsen mot El Salvador. Bustillo är vice säkerhetschef för kraftverkskonsortiet Desa.

Dick & Miriam Emanuelsson konfronterar kraftverksföretagets säkerhetschef Douglas Bustillo den 9 december 2013.

Arméofficer från krigets Irak

Enligt åklagarämbetet fick Bustillo ordern av Sergio Rodriguez, Desas vd, för att ta kontakt med den aktive armémajoren Mariano Diaz. Diaz har utbildning i militär underrättelsetjänst och med bakgrund i USA:s krig i Irak. Diaz är även en av de ansvariga för utbildningen av en helt ny polisiär-militär enhet med 11.000 enheter som i praktiken har tagit över den nationella korrumperade polisens uppgifter. Det honduranska samhället har på kort tid militariserats på alla nivåer. Bustillos och Diaz satte sig ned för att planlägga mordet på Bertha.

Bustillo hade även uppgiften att värva en lönnmördare som föll ut på Edilson Duarte, en 25-åring med förflutet i Los Maras, psykopatiska mördarband i Honduras.

Duarte har, enligt åklagaren, erkänt att han avlossade de mördande skotten mot Bertha för ett pris av 500.000 lempiras, cirka 190.000 kronor. Åklagarens detektiver har även påträffat pistolen hos Edilsons tvillingbror och de ballistiska proven visar att det är samma revolver, en Smith&Wesson, som avlossade de tre dödande skotten mot Bertha. En rad telefonsamtal och innehållet i dessa mellan de fyra bekräftar planen att mörda den vänster- och indianledare som förra året fick det prestigefulla priset Goldman, även kallat ”Det Gröna Nobelpriset”, för hennes outtröttliga kamp mot kraftverkskonsortiet.

Bertha Caceres tar emot det "Gröna Nobelpriset", Goldmanpriset i New York, 2015.


Flammans reportage uppmärksammat i medierna

I Flammans reportage intervjuade vi Bertha som uppgav hon att hon utsatts för ett flertal mordhot och sexuella anspelningar av Douglas Bustillo, Desas säkerhetschef. Videosekvensen från den nära timmeslånga intervjun fick förra veckan stor publicitet i Honduras, av både TV-kanaler som dagspressen som sände just denna sekvens i vår videointervju med Bertha.

När Desas bolagsstyrelse samlades i slutet av december 2015 till möte, stod en punkt på dagordningen; tre miljoner dollar i förlust på grund av Copinhs flera år gamla blockad av infarten till kraftverksbygget. Enligt styrelseprotokollet pekades Bertha Caceres ut som den ytterst ansvariga för miljonförlusten. Tre månader senare, den 3 mars 2016, mördades hon.


Säkerhetschefen Douglas Bustillo har mordhotat mig flera gånger och skickade även sexuella anspelningar via mobilen, sa Bertha tre dagar efter reportaget i Rio Blanco, ett uttalande som publicerades och visade i de stora honduranska medierna efter gripandet av de fyra, bland dem "spindeln" i mordplanen; Douglas Bustillo.
Alla dessa “enklaveprojekt” är ackompanjerade av ett projekt för en kraftig militarisering av Honduras. Landet fortsätter att vara ett laboratorium för USA:s imperialistiska politik, en plats varifrån invasioner av andra folk och länder kan genomföras eller för att bekämpa rörelser som slåss mot utplundringen av sitt lands naturresurser, dundrade Bertha när Dick och Miriam intervjuade henne på en hemlig plats i Tegucigalpa eftersom åklagarämbetet hade utlyst en arresteringsorder över denna motståndskämpe och indianledare.


Kraftverksbolaget DESA

Företaget Desarrollos Energéticos S.A. bildades 2008 av familjeklanen Atala-Faraj. “Det är en av de mest inblandade företagsgrupper i statskuppen som störtade president Manuel Zelaya från makten” den 28 juni 2009, skrev radiostationen Radio Progreso i en artikel.

Camilo Atala äger den Centralamerikanska Banken, BAC-Bamer. Familjen är också ägare av Finansgruppen Ficohsa, som omfattar Honduras´ största bank Ficohsa. Atala äger försäkringsbolaget Interamericana de Seguros, Ficohsa Express som administrerar ”ekonomiska leveranser” från den miljon honduraner, majoriteten papperslösa, som lever och arbetar i främst USA. Atalah-klanen äger fastighetsbolaget PSI–Proyectos y Servicios Inmobiliarios-, Honduras´ variant av Forex; Dicorp –Divisas Corporativas- och Stiftelsen Fundación Ficohsa som ägnar sig åt välgörenhetsprojekt.

Fem familjer kontrollerar allt

Fyrtio procent av Honduras´ BNP kontrolleras av fem familjer med libanesiska, palestinska och judiska efternamn; Atala, Facussé, Larach, Nasser, Kafie, Rosenthal (två medlemmar är för närvarande fängslade i USA för inblandning i tvättande av pengar från droghandel) och Goldstein. Efternamn som kontrollerar och äger maquilas (monteringsanläggningar som textil, m.m.), energisektor, telekommunikationer, turism, bank- och finansvärlden, massmedia, köttexportörer, försäkringsbolag, bryggerier, cementindustri, handel, flygplatser, äger fotbollslag och kontrollerar det politiska livet.

Denna kärna av tre procent av honduranerna kontrollerar och tillägnar sig 40 % av Honduras´ BNP. De väljs till de högsta politiska posterna av ett folk där 70 procent är fattiga och där den extrema fattigdomen omfattar 46 % av folket.

”Denna grupp har förpassat det traditionella borgerskapet av ättlingar till spanjorer och tyskar, hävdar forskaren Victor Mesa i sin bok ”Honduras; faktisk och politisk makt”, till en plats i skuggan. Med undantag för Rosenthal stödde de alla, eller riktigare, stod bakom militärkuppen 2009 i Honduras.


Läs mer om mordet på Bertha Caceres och lenkaindianernas kamp mot kraftverksprojektet Agua Zarca:

 

Honduras: Indianblod flyter i kampen mot kraftverksprojektet i Rio Blanco
http://hondurasdick.blogspot.com/2016/03/honduras-indianblod-flyter-i-kampen-mot.html

 

Det aviserade mordet på revolutionären Bertha Caceres fördöms i hela världen
http://hondurasdick.blogspot.com/2016/05/det-aviserade-mordet-pa-revolutionaren.html